VÅRA LEVERANTÖRER OCH PRODUKTOMRÅDEN

PULVERDOSERING                                                                                      Brabender-Technologie KG, Duisburg

Brabender-Technologie tillverkar utrustning för dosering av pulver och granulat. Utrustningen består av gravimetriskdosering och volymetriskdosering med skruv eller vibrationsmatare för kontinuerlig eller batchvis vägning. Man levererar utrustning till plast-, kemi-, livsmedel- och läkemedelsindustrin.

Vågleverantören i Sverige AB är representant och har agenturen för Brabender-Technologie i Sverige. Vår personal i Kungsbacka är tekniskt utbildad på alla Brabender-Technologies produkter och tar direkt hand om service och installation. Dessutom erbjuder vi teknisk support per telefon samt reservdelar. All kontakt sker alltså med svensk personal.

Produktområdet spänner från laboratoriedoserare där man kan dosera ner till några gram/tim, upp till produktionsdoserare på flera ton/tim.

Brabender-Technologies bästsäljare är skruvdoserare typ FlexWall, som består av en flexibel behållare som med utanpåliggande paddlar masserar behållaren och bryter ev. bryggor. FlexWall är mycket lämpad för alla svårt rinnande material.

Brabender-technologie tillverkar även vågbanddoserare, massflödesmätare typ CP och Coriolis. Tömningshjälp som vibrationsbotten typ BAV och silotömmare typ Silo Tray.

För mer info och datablad hänvisar vi till: www.brabender-technologie.com

PULVERHANTERING

Vågleverantören i Sverige AB tillhandahåller pulverhanteringsutrustning som ex. småsäcktömmare, storsäcktömmare, vakuumtransportörer, skruvtransportörer, siktar, blandare, container- och dockningssystem och dammfri hantering. Med vår långa erfarenhet av pulver med dess olika egenskaper och pulverhantering, har vi möjlighet att ta fram den mest lämpande utrustning till de flesta applikationer. För att erbjuda denna möjlighet, samarbetar vi med flertal olika leverantörer i branschen

INDUSTRIVÅGAR

Vi på Vågleverantören i Sverige AB har 20 års erfarenhet av försäljning av vågar och vägningssystem till industrin. Under denna tid har vi lärt oss vilka produkter som är bra och mindre bra med tanke på kvalité, operatörsvänlighet och pris. För att erbjuda våra kunder det bästa, samarbetar vi med flertal olika leverantörer och har plockat ut de mest intressanta produkterna från dem. De produkter vi tillhandahåller är:

                                                Räknevågar                                                                               Bänkvågar                                                                                 Golvvågar                                                                                   Pallvågar                                                                                     Toleransvågar                                                                            Lastceller                                                                            Våginstrument                                                                                           EX-vågar                                                                         Handtrucksvågar                                                                                       Kranvågar

LABORATORIEVÅGAR

Vågleverantören i Sverige AB är återförsäljare för Precisa AG, Schweiz. Precisa tillverkar analysvågar, precisionsvågar, snabbvågar och fukthaltsvågar.

För mer info och datablad hänvisar vi till: www.precisa.com

PROVTAGARE

Vågleverantören i Sverige AB säljer provtagare för provtagning i produktion och lab. Provtagning kan ske manuellt, halv- eller helautomatiskt. System finns för online mätning och rapportering samt robotstyrd utrustning för opratörsfri hantering.

Vi erbjuder provtagare från enkla standard produkter till helt kundanpassade system.

SPECIALLÖSNINGAR

Som en nisch har vi på Vågleverantören i Sverige AB möjlighet att tillverka helt kundanpassade speciallösningar som ex. hel- och halvautomatiska doseringssytem för små serier, robothantering i process eller förpackning, enklare blandare för pulver och vätskor. Vi utför projektering tar hand om konstruktion, programmering tillverkning, installation och igånkörning.

Tack vare lång erfarenhet och flertal leveranser har vi möjlighet att ta oss an de mest udda projekt.

Alla leveranser sker med funktionsgaranti